Bobath-kurssi Helsingissä 2018

10.12.2017

BOBATH-peruskurssi
Helsingissä Kumpulantie 1 A 2 kerros 00520 Helsinki 2018-2019!
Ajankohta: 3.-5.11.2018 (3pv), 24.-28.11.2018 (6pv), 2.-6.2.2019 (5pv) ja 18.-21.5.2019 (4 pv)
Kouluttaja: Bobath Instructor Kirsi Säynevirta
Osallistujamäärä: 12 henkilöä
Paikka: Neurotiimi  Kumpulantie 1 A 2 kerros 00520 Helsinki
Hinta: 2600€
 
Sitovat ilmoittautumiset: maj-britt.forsbom@iki.fi 3.9.2018 mennessä. Vapaamuotoiseen hakemukseen
nimi, ammatti, osoitetiedot, puhelinnumero ja laskutusosoite . Kerro hakemuksessa lyhyesti
työkokemuksesi neurologisessa terapiassa.
KURSSIN TAVOITTEET
 Ymmärtää nykyisen Bobath-konseptin taustalla olevan neurofysiologisen perustan.
 Kehittää taitojasi ja käyttää nykyistä Bobath-konseptia potilailla, joilla on neurologinen
toimintahäiriö.
 Kehittää taitojasi liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa.
 Laajentaa kliinistä päättelyäsi ja ongelmanratkaisutaitoja. *
 Kuvailla ja mitata neurologisten häiriöiden seurauksia ja kuinka Bobath konseptiin perustuvalla
kuntoutusinterventiolla voit niihin vaikuttaa  
 Yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työsi
 
KURSSIN PÄÄTTEEKSI:
 Ymmärrät Bobath-konseptin historiaa ja sen jatkuvan kehittämisen.
 Osaat integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet
aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja hoitoon.
 Osaat analysoida ja fasilitoida tehokkaasti asennonhallintaa ja liikekontrollia valmistautuessa
toiminnalliseen tehtävään ja sen aikana.
 Ymmärrät keskushermoston vaurioiden toiminnalliset seuraukset.
 Osaat arvioida ja analysoida tehotonta liikettä ja toimintaa ja vaikuttaa siihen.
 Opit käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten
muovautumisen periaatteita terapian tukena.
 Ymmärrät arvioinnin ja terapian välisen merkityksen ja saat välineitä kliinisen päättelyysi jatkuvana
prosessina.
 Mukautat ja sovellat asianmukaisesti terapian teoreettisia periaatteita potilaalle / asiakkaalle heidän
ympäristössään.
 Kehität käsittelytaitojasi tehokkaiksi ja sisällytät ne asianmukaisesti terapiaan, ottaen huomioon
ympäristön ja muut tekijät toiminnan palauttamiseksi.
 Korostat asianmukaisten mittaustulosten merkitystä näyttöön perustuvien käytäntöjen tukena.
 Jatkat oppimista kriittisen lukemisen, itsearvioinnin ja kollegiaalisen jakamisen kautta.