Bobath peruskurssi Tampereella

BOBATH-PERUSKURSSI TAMPEREELLA 
Aika: 23.-28.11.2020, 11.-15.1.2021 ja 12.-16.4.2021 (6+5+5 päivää) 
Paikka: Premius Kuntoutus Tampereen toimipiste 
Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja IBITA, aikuisten neurologisen 
fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -terapeutti 
Osallistujat: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, max 12 henkilöä 
Hinta: 2990 € (sis. alv 24 %) 
Haku: Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä https://www.premius.fi/bobath2020/ 
Lisätietoja: Järjestelyihin liittyen olli.lahteenmaki@premius.fi 

ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä kirsi.saynevirta@gmail.com. 

Laskutukseen, maksuihin ja aikatauluihin liittyen 
tiedustelut laskutus@premius.fi. 

Koulutuksen sisältö 
Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutujademonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. 
Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalista kontrollia, kävelyä ja yläraajan toiminnallista kuntoutusta. Lisäksi jaksojen välissä tehdään käytännön työhön liittyviä etätehtäviä. 

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten 
kuntoutujien kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Koulutus 
antaa myös valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. Koulutuksen myötä osallistuja ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan 
taustalla. Lisäksi osallistuja osaa integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja 
terapiaan.