Bobath-koulutus Oulussa

BOBATH-PERUSKURSSI OULUSSA 

Aika:  15.-20.3.2021, 31.5.-4.6.2021 ja 16.-20.8.2021 (6+5+5 päivää) 

Paikka: Oulun Kaupunginsairaala 

Kouluttaja(t): Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Bobath-kouluttaja IBITA, aikuisneurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Affolter -terapeutti / Cecilia Löfgren, fysioterapeutti YAMK,aikuisneurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Bobath- kouluttaja IBITA.

Osallistujat: Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, max 12/24 henkilöä 

Hinta tarkentuu myöhemmin (noin 3000€)

Sitovat ilmoittautumiset 1.9.-31.10.2020 välisenä aikana 

Lisätietoja sanfy.oulu(at)gmail.com ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä kirsi.saynevirta(at)gmail.com

Koulutuksen sisältö 

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutujademonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. 

Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalista kontrollia, kävelyä ja yläraajan toiminnallista kuntoutusta. Lisäksi jaksojen välissä tehdään käytännön työhön liittyviä etätehtäviä. 

Kurssille osallistuvien fysio- ja toimintaterapeuttien on työskenneltävä neurologisten kuntoutujien kanssa osallistuessaan kurssille. Heillä on oltava vähintään yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien kanssa ja mahdollisuus koko koulutusjakson ajan työskennellä neurologisten kuntoutujien kanssa. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Koulutus antaa myös valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin. Koulutuksen myötä osallistuja ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lisäksi osallistuja osaa integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan.SANFY järjestää koulutusta vain jäsenilleen.

Mikäli joudut perumaan SANFY:n järjestämän koulutuksen sitovan ilmoittautumisen jälkeen, sinulta peritään 25 % koulutusmaksusta. Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta eikä saavu koulutukseen, peritään koko koulutusmaksu. Ainoa pätevä syy, jolloin koulutusmaksua ei ollenkaan peritä (ei edes 25%) on sairaus, josta on lääkärintodistus.

Jos koulutukseen hakenut peruu ilmoittautumisen, niin tilalle otetaan seuraava jonossa oleva henkilö.

Alle 20 henkilön koulutuksiin otetaan max 2 henkilöä samasta työyhteisöstä. Mikäli paikkoja jää vapaaksi niin paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä