KOHTAAMISEN TAIDOT FYSIOTERAPEUTIN TYÖSSÄ 12.12.2020 10- 13.00

Turvallisen kohtaamisen ja läsnä olevan, validoivan vuorovaikutuksen merkitys ymmärretään tällä hetkellä yhä tärkeämpänä osana fysioterapiaa. Kun kuntoutuja ja hänen omaisensa tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi turvallisessa tilassa, terapeuttinen allianssi lisääntyy ja kuntoutujan minäpystyvyys vahvistuu olemassa olevien voimavarojen tullessa paremmin esiin.

Koulutuksessa käsitellään asiaa sekä teorian että käytännön kautta. Vaikka koulutus tapahtuu Zoomissa, teemme mm. kuuntelu- ja haastatteluharjoituksen pareittain. Lisäksi on tärkeää kuunnella omaa kehoa, sen voimavaroja ja rajoja, eli kokeilemme muutamia kehoa vakauttavia ja kehotietoisuutta lisääviä harjoituksia, joita voi hyödyntää myös kuntoutujien kanssa. Terapeutin itsensä kokema turvan tunne on lähtökohta turvalliselle kohtaamiselle.

Hinta 35e/osallistuja 

Kouluttaja: Karita Palomäki, psykofyysinen fysioterapeutti, keho-orientoitunut työnohjaaja, tietokirjailija

ilmoittautuminen eventio-järjestelmän kautta mikä kotisivuilla.