Muiden tahojen järjestämät neurologiset koulutukset

Ilmoitamme tällä sivustolla ulkopuolisten tahojen järjestämistä koulutuksista maksua vastaan: 1/3 sivu 30e,  1/2 sivu 50e ja koko sivu 100e.  

Jos haluat mainostaa koulutusta, ota yhteyttä sanfy.ry(at)gmail.com.


Bobath peruskurssi Helsingissä

1 osa 13.–18.1.2020, 2 osa 24.–29.2.2020 ja 3 osa 4.-8.5.2020

Kurssin tavoitteena 

·       on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida normaalia toimintaa ja liikkumista sekä analysoida ja fasilitoida normaalista poikkeavaa toimintaa ja liikkumista. Antaa valmiuksia ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan ja liikkumisen malleihin.  Antaa teoriatietoa kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.

·       ymmärtää neurofysiologisen perustan, joka on nykyisen Bobath-lähestymistavan taustalla. Lähestymistapaa kehitetään jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella

·       osata integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien toimintahäiriöiden arviointiin ja terapiaan

·       kehittää taitoja ja käyttää nykyistä Bobath-lähestymistapaa henkilöillä, joilla on neurologinen toimintahäiriö

·       kehittää taitoja liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja fasilitoinnissa

·       laajentaa kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja

·       oppia kuvailemaan ja mittaamaan neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksia ja miten Bobath lähestymistapaan perustuvalla kuntoutusinterventiolla niihin voi vaikuttaa

·       oppia käyttämään motorisen kontrollin, motorisen oppimisen, hermoston plastisuuden ja lihasten muovautumisen periaatteita terapian tukena

·       yhdistää nykyinen tutkimusnäyttö ja kliininen työ

Koulutus koostuu teoriasta, käytännön harjoittelusta pareittain ja ryhmissä, kouluttajan kuntoutuja-demonstraatiosta, pareittain toteutetusta terapiasta asiakkaiden kanssa ja välitehtävistä. Käytännön ja teorian yhdistyminen harjoitellessa mm. posturaalisen kontrollia, kävelyä, yläraajan toiminnallista kuntoutusta. 

Paikka: Neurotiimi™ Kumpulantie 1 A, 2 krs 00520 Helsinki

Hinta: 2650 € + alv 24 %, 3286 € sis. alv 24 %. Max 12 osallistujaa (yksi kouluttaja) tai max 16 osallistujaa (assistentti mukana). Kurssimaksu sisältää kahvit ja pientä purtavaa. Lounas on omalla kustannuksella.

Kohderyhmä: Fysio- ja toimintaterapeutit, jotka työskentelevät neurologisten asiakkaiden kanssa ja terapeutiksi valmistumisesta on yksi vuosi aikaa.

Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntijan, Bobath kouluttaja IBITA

Assistentti: Maj-Britt Forsbom, fysioterapeutti

Lähetä sähköpostitse Lili Forsbomille vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot terapeutiksi valmistumisvuoden ja missä tällä hetkellä työskentelet sekä miten paljon sinulla on neurologisia asiakkaita.

Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.11.2019 lili.forsbom@iki.fi


Bobath päivitys- /johdantokoulutus

6.-7.3.2020 ja 27.-28.3.2020

Onko peruskurssin käymisestä yli viisi vuotta ja kaipaat päivitystä Bobath lähestymistavasta. International Bobath Instructor Training Association (IBITA) vastaa lähestymistavan jatkuvasta kehittämisestä pohjautuen uuteen tutkimusnäyttöön (www.ibita.org). Koulutuksessa voit päivittää teoriaa mm. neurofysiologiasta, saada tukea kliinisen päättelyn tueksi ja käytännön terapiatyöhön. Koulutus soveltuu myös heille, jotka haluavat saada käsityksen Bobath lähestymistavasta.

Paikka: Neurotiimi™ Kumpulantie 1 A, 2 krs 00520 Helsinki

Hinta: 403,23 € + alv 24 %, 500 € sis. alv 24 %

Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntijan, Bobath kouluttaja IBITA

Assistentti: Maj-Britt Forsbom, fysioterapeutti

Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.1.2020 lili.forsbom@iki.fi