Fysioterapia&kuntoutuspäivien pienryhmä 2018

ysioterapia & Kuntoutus koulutuspäivien pienryhmä: Virtuaalikuntoutus

Pienryhmän tarkoitus  

Sanfy ry järjesti Fysioterapia & Kuntoutus koulutuspäivillä 4.10.2018 pienryhmän, jonka aiheena oli Virtuaalikuntoutus – Käyttökokemuksia RehabWall kuntoutusseinästä ja keskustelua sen soveltuvuudesta neurologiseen fysioterapiaan.

Mukana pienryhmässä oli RehabWall kuntoutusseinän kehittäneen CSE Entertainmentin myyntijohtaja Timo Turunen, Kajaanin terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla työskentelevä fysioterapeutti Maiju Heiskanen sekä kuntoutujana kokeilemassa kuntoutusseinää entinen paraurheilija Aleksi Kirjonen. CSE Entertainment on pelialan yritys ja Rehab Wall –seinän kehitys on lähtenyt liikkeelle yrityksen ensimmäisen hyötypelin iWallin rinnalle. Lähtökohtana on pelillisyyden kautta kuntoutukseen motivointi.


RehabWall kuntoutusseinän kehitys ja moniammatillinen yhteistyö

IWall lanseerattiin vuonna 2017 aluksi kuntosali käyttöön. Tämän jälkeen yhteistyössä Kainuun Digitaalisen hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisen hankeen (DIHYTE) kanssa on lähdetty kehittämään RehabWall kuntoutusseinää. Kehitysryhmä on moniammatillinen; mukana on fysioterapeutti Maiju Heiskanen sekä hänen lisäkseen toiminta- ja puheterapeutti.

RehabWall:in käyttöönotto Kainuun terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla alkoi tammikuussa 2018 ainoana maailmassa. Alun jälkeen osastolla on kerätty dataa ja käyttökokemuksia sekä terapeuteilta että kuntoutujilta kuntoutusseinän käytöstä. Kuntoutusseinässä on kolme eri peliä: virtuaalitodellisuus lasien kautta, pyörätuoliohjaus erillisen siirrettävän istuma-alustan kautta ja kosketusnäytön kautta toimiva muistipeli. Näistä eniten käytössä on ollut pyörätuoliohjaus, jota pelataan alustalla istuen tai vaihtoehtoisesti seisten. Timo Turusen mukaan kehitys jatkuu edelleen ja palautetta toivotaan, jotta peli kehittyisi kuntoutuksen tarpeita vastaavaksi.


RehabWall kuntoutusseinän ja virtuaalikuntoutuksen mahdollisuuksien herättämiä ideoita ja kysymyksiä

Ideointia ja pohdintaa virtuaalisen kuntoutuksen toiveista ja mahdollisuuksista käytiin Sanfyn pienryhmässä vilkkaasti. Tässä vaiheessa fysioterapeutit ovat Kainuussa osastolla keränneet vielä tiiviisti tietoa ja kokemuksia käytöstä ja täten olleet mukana harjoittelussa. Yhteinen näkemys oli, että hyötypelit tukevat kuntoutusta terapian ulkopuolella, varsinainen terapia-aika on tärkeä käyttää itse fysioterapiaan. Tilanteen mukaan kuntoutujia on luonnollisesti ohjattava esimerkiksi oikeisiin peliasentoihin. RehabWall on nyt osastolla sijoitettu päiväsaliin, ja on näin ollen helposti saataville kaikille osaston kuntoutujille. Peli on saanut hyvän vastaanoton.

Pelin kehittämisehdotukset liittyivät myös mittaamiseen ja datan keräämiseen. Samoin moniammatillisuutta pelien ideoinnin pohdinnassa korostettiin edelleen. Peleihin toivottiin esimerkiksi lisää kognitiivisia tehtäviä ja pelejä esimerkiksi omaan elinympäristöön, kotiin, kauppaan ja keittiöön liittyen, jolloin pelit kehittäisivät motoristen taitojen sijaan enemmän kognitiivisia taitoja, kuten hahmottamista, huomioimista, muistamista ja tiedon jäsentämistä. Virtuaalitodellisuuden käyttö esimerkiksi oma koti ympäristönä herätti innostusta, samoin pelin siirtyminen kotiin, omalle tabletille tai tietokoneelle. Terapeutti voisi myös antaa kuntoutujalle tehtäväksi harjoitella kuntoutusseinällä ja sitten kontrolloida kehitystä toisella kerralla, jolloin vastuu harjoittelusta jäisi kuntoutujalle.


Kuntoutujan kokemuksia RehabWall kuntoutusseinän käytöstä

Aleksi Kirjonen pääsi testaamaan kuntoutusseinää koulutuspäivillä ja kertoi omista kokemuksistaan kuntoutusseinän käytöstä. Aleksin mukaan kuntoutusseinä on oivallinen lisä muun kuntoutuksen ohelle. Pelatessa sai hyvin tuntumaa keskivartaloon pyörätuoliohjausta käytettäessä ja harjoittelu tuntui mieluisalta, sillä pelatessa aika kului nopeasti ja toistoja tuli huomaamatta tehtyä useita. Aleksi sekä muutamat pienryhmään osallistuneet fysioteraputit pohtivatkin, että esimerkiksi IWall virtuaaliseinä olisi oivallinen lisä kuntosaleille. Kuntoutujien näkökulmasta pelejä on toivottu lisää, jotta harjoittelu pysyy mielekkäänä ja vaihtelevana. Aleksi toi esille erilaisten urheilulajien kuten esimerkiksi lumilautailun tai pallopelien lisäämisen valikoimaan.


Teksti: Jenina Paukkunen ja Susanna Savela, Sanfy Ry