Neurologisen kuntoutujan liikkumisen ja käden toiminnan kuntoutus

Posturaalinen kontrolli, liikkuminen ja kävely neurologisessa kuntoutuksessa.
Oulu 13.-14.9.2024
Yläraajan toiminan neurofysiologinen säätely, biomekaniikka ja käytännän harjoituksia.
Oulu 15-16.11.2024

Kouluttaja Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti YAMK, Aikuisten neurologisen fysioterapian erikoisasiantuntija, Bobath kouluttaja IBITA

Yhteydentotot sanfy.mattlar(at)gmail.com