Porinapiirit

Porinapiirit

Porinapiiritoiminta on Sanfyn jäsenten omatoimisesti organisoimaa alueellista toimintaa, jonka sisältö määräytyy osallistujiensa tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Toimintaan saavat tulla mukaan myös Sanfyyn kuulumattomat paikalliset kollegat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Kokoonkutsujat jakavat tietoa Sanfyn toiminnasta siitä vielä tietämättömille ja opastavat mahdollisen jäsenyyden kiinnostaessa.

Kokoontumiset kannattaa suunnitella mahdollisimman vähällä vaivalla toteutettaviksi, jotta niistä ei aiheudu kohtuutonta kuormaa kokoonkutsujille. Kokoontumisista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti alueella toimiville fysioterapeuteille, jotta toimintaan ei tule julkinen/yksityinen toimija –jakoa. Yksi tiedottamisen kanava on Sanfyn kuukausitiedote, jonne tietoa kokoontumispaikoista ja aikatauluista voi päivittää osoitteeseen: sanfy.ry(at)gmail.com

Porinapiirien toiminta on vuosien varrella ollut mm. keskustelua päivänpolttavista aiheista (esim. Kelan/kaupunkien kilpailutukset) tai ajatustenvaihtoa esim. terapiamenetelmästä pienen alustuksen pohjalta. Alustajana on voinut toimia mielenkiintoisessa koulutuksessa käynyt kollega, ja välillä alustajaksi on pyydetty paikallinen, asiaan enemmän vihkiytynyt tietäjä. Aina tapaamisilla ei tarvitse olla suuriakaan tavoitteita, vaan kokoontuminen voi olla vaikka työnohjauksellista tuuletusta tai samanhenkisestä juttuseurasta nauttimista kahvikupin ja palanpainikkeen äärellä.

Alueellisilla porinapiireillä on mahdollisuus hakea hallitukselta vuosittain jaettavaa toimintarahaa (300e/vuosi), jonka saadakseen kunkin porinapiirin on laadittava toimintasuunnitelma puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan. Toimintarahahakemukset lähetetään hallituksen valitsemalle porinapiiriyhdyshenkilölle, joka esittelee hakemukset Sanfyn hallituksen kokouksissa. Porinapiireille myönnetyistä varoista ylijääneet varat palautetaan Sanfy Ry:lle porinapiirin toiminnan loppuessa.

Porinapiirien toiminnasta ja ohjelmasta tiedotetaan Sanfyn jäsenkirjeissä sekä joidenkin paikallisyhdistysten tiedotteissa. Kiinnostuessasi oman alueesi porinapiiritoiminnasta ota yhteyttä oman alueesi porinapiirivetäjään! 

Minna Väre


Porinapiirien yhteystiedot:


Vantaa/ Pääkaupunkiseutu

Vantaan porinapiirillä ei ole vetäjää, jos olet kiinnostunut niin ole yhteydessä!  sanfy.ry@gmail.com


Keski-Suomi

Keski-suomen porinapiirillä ei ole vetäjää, jos olet kiinnostunut niin ole yhteydessä sanfy.ry@gmail.com


Kymenlaakso

Tiina Majander: p. 040-7104746, tiina.majander(at)pyhtaa.fi

 

Porvoo

 Susanna Savela  suski.savela@gmail.com