Suomen aikuisneurologinen 

fysioterapiayhdistys ry 

Sanfy  järjestää laadukasta ja monipuolista aikuisneurologisen fysioterapian koulutusta jo vuodesta 1986. 

Sanfy toimii aikuisneurologisesta fysioterapiasta kiinnostuneiden fysioterapeuttien yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina.  Se seuraa ja kehittää neurologista fysioterapiaa ja tutkimustyötä, sekä tukee jäsenistönsä toimintaa myöntämällä apurahoja. 

Sanfyn toiminta on painottunut koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Kyseisiin koulutuksiin voivat osallistua ainoastaan Sanfyn jäsenet ja kannattajajäsenet. 

Sanfy tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Vuodesta 2019 Sanfy on ollut The International Neurological Physical Therapy Accociation (INPA) jäsen. Inpan tavoite on tukea kansallisia järjestöjä tai yksittäisiä fysioterapeutteja, jotka ovat kiinnostuneita neurologisesta fysioterapiastaja neurotieteistä. Linkin takaa löytyy lisää tietoa Inpan toiminnasta ja tutkimuksista jne. 

 https://www.inpaneuropt.org/