Yhdistyksestä eroaminen


Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Mikäli jäsen ei ole maksanut yhdistyksen ja/tai liiton jäsenmaksua kolmen (3) viimeksi kuluneen kuukauden ajalta tai jäsenmaksua ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tai liiton tarkoitusta, ei noudata yhdistyksen tai liiton sääntöjä tai päätöksiä tai laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet.

Erotettu jäsen voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisesta. Erottaminen astuu voimaan, kun päätös on vahvistettu tai vetoamisajan mentyä umpeen. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.